ข้อมูลโปรแกรม / ซอฟต์แวร์ที่มี
      Management Information System

ประจำปีการศึกษา 2562

No. ชื่อโปรแกรม/ซอฟต์แวร์ สถานะ
1. Microsoft Windows Server ใช้งาน
2. Microsoft Windows ใช้งาน
3. Microsoft Office ใช้งาน
4. Adobe CC Suit ใช้งาน
5. Adobe Captivate ใช้งาน
6. Flip PDF Professional ใช้งาน
7. Quiz Creator ใช้งาน
8. SPSS ใช้งาน
9. Meeting ระบบจองห้อง ใช้งาน
10. Sophos Endpoint Antivirus ใช้งาน
11. ระบบ Infopro ใช้งาน
12. ระบบ VisionNet ใช้งาน
13. e-Document ใช้งาน
14. ระบบ Cashier POS ใช้งาน
15. Library 2000 ใช้งาน
16. โปรแกรมเงินเดือน Pay Roll ใช้งาน
17. โปรแกรม CCTV ใช้งาน
18. โปรแกรมรูดบัตรเข้า-ออก ประตูหอพัก และห้องสมุด ใช้งาน
19. โปรแกรมทำบัตร พนักงาน และนักศึกษา ใช้งาน
20. โปรแกรม WAC e-Learning ใช้งาน

ประจำปีการศึกษา 2561

No. ชื่อโปรแกรม/ซอฟต์แวร์ สถานะ
1. Microsoft Windows Server ใช้งาน
2. Microsoft Windows ใช้งาน
3. Microsoft Office ใช้งาน
4. Adobe CC Suit ใช้งาน
5. Adobe Captivate ใช้งาน
6. Flip PDF Professional ใช้งาน
7. Quiz Creator ใช้งาน
8. SPSS ใช้งาน
9. Meeting ระบบจองห้อง ใช้งาน
10. Sophos Endpoint Antivirus ใช้งาน
11. ระบบ Infopro ใช้งาน
12. ระบบ VisionNet ใช้งาน
13. e-Document ใช้งาน
14. ระบบ Cashier POS ใช้งาน
15. Library 2000 ใช้งาน
16. โปรแกรมเงินเดือน Pay Roll ใช้งาน
17. โปรแกรม CCTV ใช้งาน
18. โปรแกรมรูดบัตรเข้า-ออก ประตูหอพัก และห้องสมุด ใช้งาน
19. โปรแกรมทำบัตร พนักงาน และนักศึกษา ใช้งาน
20. โปรแกรม WAC e-Learning ใช้งาน

ประจำปีการศึกษา 2560

No. ชื่อโปรแกรม/ซอฟต์แวร์ สถานะ
1. Microsoft Windows Server ใช้งาน
2. Microsoft Windows ใช้งาน
3. Microsoft Office ใช้งาน
4. Adobe CC Suit ใช้งาน
5. Adobe Captivate ใช้งาน
6. Flip PDF Professional ใช้งาน
7. Quiz Creator ใช้งาน
8. SPSS ใช้งาน
9. Meeting ระบบจองห้อง ใช้งาน
10. Sophos Endpoint Antivirus ใช้งาน
11. ระบบ Infopro ใช้งาน
12. ระบบ VisionNet ใช้งาน
13. e-Document ใช้งาน
14. ระบบ Cashier POS ใช้งาน
15. Library 2000 ใช้งาน
16. โปรแกรมเงินเดือน Pay Roll ใช้งาน
17. โปรแกรม CCTV ใช้งาน
18. โปรแกรมรูดบัตรเข้า-ออก ประตูหอพัก และห้องสมุด ใช้งาน
19. โปรแกรมทำบัตร พนักงาน และนักศึกษา ใช้งาน
20. โปรแกรม WAC e-Learning ใช้งาน

ประจำปีการศึกษา 2559

No. ชื่อโปรแกรม/ซอฟต์แวร์ สถานะ
1. Microsoft Windows Server ใช้งาน
2. Microsoft Windows ใช้งาน
3. Microsoft Office ใช้งาน
4. Adobe CC Suit ใช้งาน
5. Adobe Captivate ใช้งาน
6. Flip PDF Professional ใช้งาน
7. Quiz Creator ใช้งาน
8. SPSS ใช้งาน
9. Meeting ระบบจองห้อง ใช้งาน
10. Sophos Endpoint Antivirus ใช้งาน
11. ระบบ Infopro ใช้งาน
12. ระบบ VisionNet ใช้งาน
13. e-Document ใช้งาน
14. ระบบ Cashier POS ใช้งาน
15. Library 2000 ใช้งาน
16. โปรแกรมเงินเดือน Pay Roll ใช้งาน
17. โปรแกรม CCTV ใช้งาน
18. โปรแกรมรูดบัตรเข้า-ออก ประตูหอพัก และห้องสมุด ใช้งาน
19. โปรแกรมทำบัตร พนักงาน และนักศึกษา ใช้งาน
20. โปรแกรม WAC e-Learning ใช้งาน