ข้อมูลจำนวนนักศึกษาแรกเข้าในแต่ละปี
      Management Information System

ประจำปีการศึกษา 2566

  • ปริญญาตรี


  • ปริญญาโท


ประจำปีการศึกษา 2565

  • ปริญญาตรี


  • ปริญญาโท


ประจำปีการศึกษา 2564

  • ปริญญาตรี


  • ปริญญาโท


  • ข้อมูลสถิติของผู้สำเร็จการศึกษา


ประจำปีการศึกษา 2563

ประจำปีการศึกษา 2562

ประจำปีการศึกษา 2561

ประจำปีการศึกษา 2560

ประจำปีการศึกษา 2559