ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

แสดงร้อยละของผู้ที่มีงานทำ ในแต่ละปีการศึกษา (5 ปีย้อนหลัง) จำแนกตามหลักสูตร
ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต จำแนกตามหลักสูตร
ลำดับ หลักสูตร ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2564
1พยาบาลศาสตรบัณฑิต100.00100.0099.2799.2999.18
2วิทยาศาสตรบัณฑิต95.6583.3370.5990.9190.00
3กายภาพบำบัดบัณฑิต97.56100.0090.4887.5085.00

ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

รูปแบบไฟล์ PDF ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555-2564


สำเร็จปีการศึกษา ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
2564 | คลิกเพื่อดู
2563 | คลิกเพื่อดู
2562 | คลิกเพื่อดู
2561 | คลิกเพื่อดู
2560 | คลิกเพื่อดู
2559 | คลิกเพื่อดู
2558 | คลิกเพื่อดู
2557 | คลิกเพื่อดู
2556 | คลิกเพื่อดู
2555 | คลิกเพื่อดู