ระบบงานวิจัย Admin Management

งานวิจัยที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์

ดูข้อมูลแบบ ปี พ.ศ. งานวิจัยไปใช้ประโยชน์
2563 | คลิกเพื่อดู
2562 | คลิกเพื่อดู
2561 | คลิกเพื่อดู
2560 | คลิกเพื่อดู

ดูข้อมูลแบบ ปี กศ. งานวิจัยไปใช้ประโยชน์
2565 | คลิกเพื่อดู
2564 | คลิกเพื่อดู
2556 | คลิกเพื่อดู
2555 | คลิกเพื่อดู
2554 | คลิกเพื่อดู