ระบบงานวิจัย Admin Management

โครงการวิจัยทั้งหมด

2

จากทั้งหมด 15 โครงการ

ทุนภายใน

703,430.00

฿

ทุนภายนอก

0.00

฿
More info

ทุนรวม

703,430.00

฿
More info

13.50 คน


5.21


2 คน = 14.81 (%)


52,105.93